Večerná škola 1 - autenticita a asertivita

Zdokonaľ sa ako líder, manažér, agilný kouč v komunikácii a vo vedení ľudí

Témy modulu:

Kompetenčný profil modulu:

Účastník na konci rozvojového programu…

  • si zvedomuje svoje vnútorné emocionálne prežívanie a vie s ním pracovať
  • rozumie svojim životným víziám a cieľom
  • rozumie svojim komunikačným zámerom
  • pozná svoje hodnoty a reflektuje ich
  • preferuje partnerský prístup, asertívnu komunikáciu a autenticitu
  • pozná formy komunikácie a ich dôsledky: agresívna a pasívna, manipulatívna, asertívna a vie si medzi nimi vyberať
  • dokáže spoznať vlastné psychologické kritéria v napojení na svoje hodnoty a rámce
  • preberá zodpovednosť za vlastný život a reflektuje svoju rolu vo vzťahu k iným
  • pozná hodnoty a rámce Otvorenej Hry – pozná jadro Otvorenej Hry

Absolvovanie Modulu 1 podmienkou na pokračovanie do Modulu 2 a 3.