Emočná inteligencia

- výlet do hlavy

„Emócie môžu stáť v ceste alebo vás posunú vpred.“
― Mavis Mazhura

Emočná inteligencia je schopnosť systematicky a efektívne pracovať s emóciami. Je to akýsi navigačný systém, ktorý nám pomáha vytvárať vyvážený prístup k emóciám a využívať ich konštruktívne.


Emócie sú súčasťou každého z nás. Umožňujú nám prepojiť sa so sebou samými a s ostatnými ľuďmi na hlbšej úrovni, čo prispieva k lepšiemu spoločenskému prostrediu a kvalitnejšiemu životu. Vďaka emočnej inteligencii sme schopní rozumieť našim emóciam a
chápať ich vplyv na naše rozhodnutia.

Podujatím vás prevedie

Soňa Veselovská

+421 907 485 554

sona.veselovska@otvorenahra.sk

Na workshope sa dozviete:

  • aký majú emócie fyziologický zmysel
  • načo nám je emočná inteligencia a aký je rozdiel
    medzi ňou a kognitívnou inteligenciou
  • z čoho sa skladá emočná inteligencia
  • praktické cvičenia na tréning emočnej inteligencie

Pre koho:

 Počet účastníkov:

Trvanie:

Online / offline:

Cena:

všetci

8 – 16 

4 hod

offline/online

firma: na vyžiadanie

jednotlivec: 140,- EUR bez DPH 5,- EUR bez DPH85,- EUR bez DPH