Sme Otvorená Hra

Naša vízia a misia

Viac ako 80 rokov prebiehajúca Harvardská štúdia ukázala, že ľudia s kvalitnými vzťahmi sú výrazne zdravší a šťastnejší. 

V Otvorenej Hre veríme, že kvalitné vzťahy sú postavené na dôvere a autentickej komunikácii, čo zvyšuje spokojnosť, lojálnosť a angažovanosť ľudí v práci a zvyšuje ich kvalitu života.

Sme postupne rastúca komunita ľudí, ktorí chcú spraviť svet lepším miestom pre život.

Fungujeme na princípoch slobody a zodpovednosti, rešpektu a spolupráce, dôvery a ľudskosti.

Vďaka tomu, že sa navzájom podporujeme, spolupracujeme, dôverujeme si a učíme sa efektívne komunikovať, dokážeme naše sny a vízie pretvárať do reality.

Keď v niečom vidíme zmysel, hľadáme cesty, ako to vytvoriť.

Čo robíme

Fungujeme ako slobodná organizácia, preto sa ku nám môže pridať ktokoľvek, kto vidí zmysel v spolupráci.

Vďaka tomu vznikajú mnohé zmysluplné projekty, ktoré sa navzájom podporujú a dopĺňajú.

Zameriavame sa najmä na autenticitu a komunikačné zručnosti, tímovú spoluprácu a autentické líderstvo, pretože sú to kľúčové oblasti pre akúkoľvek ďalšiu spoluprácu vo firmách aj v živote.

Spolupracujeme s firmami, rôznymi organizáciami aj jednotlivcami, ktorí sa chcú zlepšiť v týchto oblastiach.

Náš tím

martin-cajko-scaled-e1630589391912

Mgr. Martin Čajko

podnikateľ, psychológ, lektor

Som presvedčený, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Verím, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení.

michal-soltez-scaled-e1630589574790

Mgr. Michal Šoltés

podnikateľ, psychológ, lektor

Neverím tomu, že by existovala jedna zázračná komunikačná technika, ktorá vyrieši všetky naše problémy. Naopak, komunikačné majstrovstvo súvisí s tým, koľko možností máme k dispozícii a ako šikovne si z nich vieme vyberať tie najefektívnejšie.

systemika2022-4 – kópia

Mgr. Juraj Víg

lektor, systemický facilitátor a kouč, marketér

Už odmalička ma najviac bavili dve veci: „výtvarná“ a medziľudské vzťahy. Mojou najväčšou dilemou teda boli moje školy. Dizajn alebo psychológia? Tak som sa počas štúdia grafiky a marketingu rozvíjal v neformálnom vzdelávaní a facilitácií (sprevádzaní skupinových stretnutí).

monika-edited

Bc. Monika Novosádová

psychoterapeutka, lektorka, supervizorka v zácviku

Chci žít ve světě, kde jsou všichni zdraví fyzicky, psychicky a mají zdravé vztahy k sobě navzájem i se světem kolem. Protože je pro mě v tom obrázku důležitá i spolu-zodpovědnost, snažím se ho spolu-vytvářet, jak nejlépe dokážu.

1614699440584

Michaela Tomešová B.S.B.A.

lektorka

Každý má v sebe obrovský potenciál, a rada pomáham druhým ho v sebe objaviť. Teraz sa o to snažím z pohľadu asertivity a budovania vzťahov. Verím, že svet bude krajším miestom, ak budeme schopní chápať samých seba, vyjadriť sa autenticky a bez masiek a zároveň byť otvorení pochopeniu ľudí okolo nás.

IMG_4467

Ing. arch. M.A. Soňa Veselovská

lektorka, dizajnérka vzdelávacích priestorov

Verím v jedinečnosť a originalitu ľudí a že z ich vzájomného prepájania vie vzniknúť mágia ktorá pomôže svetu rásť a rozvíjať sa. Aktívne sa preto snažím tieto spojenia vyhľadávať, pomáhať im rozvíjať sa a napomáhať ku celkovej spokojnosti ľudstva.

Naše hodnoty

Vzťahy

Bezpečné a pozitívne vzťahy založené na dôvere, rovnocennosti, akceptácii, rešpekte a záujme. Vzťahy vnímame ako živý organizmus, o ktorý sa musíme starať, udržiavať.

Rast

Rastieme prostredníctvom poznávania seba a druhých. Chyby vnímame ako cenné skúsenosti, ktoré nám môžu pomôcť stať sa lepšou verziou seba.

Spolupatričnosť

Je pre nás dôležité, aby každý človek mal svoje miesto. Aby sme mohli prispievať a cítil sa súčasťou firmy aj konkrétneho tímu. Pocit bezpečia je pre nás základom spolupatričnosti.

Autenticita

Odkladáme masky a snažíme sa byť sami sebou za každých okolností. Komunikujeme a konáme v súlade s naším vnútorným prežívaním: našimi hodnotami, emóciami, myšlienkami, presvedčeniami.

Chceš sa k nám pridať? Napíš nám