Facilitácia: Efektívne stretnutia

Facilitácia v Otvorenej Hre zahŕňa vedenie pracovných stretnutí, workshopov, konferencií a dlhodobých plánovacích alebo rozhodovacích procesov. Facilitáciou stretnutí pomáhame sústrediť sa na kľúčové aspekty a dosiahnuť stanovené ciele stretnutia efektívnejšie.

Facilitujeme:

 • pracovné porady
 • strategické stretnutia a plánovanie
 • kreatívne skupinové procesy
 • riešenie problémov a konfliktov
 • riešiteľské a rozhodovacie stretnutia
 • vzdelávacie procesy
 • konferencie

Prečo si nás zavolať na facilitovanie vášho stretnutia:

 • praktické výstupy stretnutia – držanie sa pri téme a dosiahnutí cieľa
 • vedúce pozície zapojené do procesu – rovnocennosť v tíme a rovnocennosť názorov
 • bezpečný priestor pre každého – každý sa môže vyjadriť a byť kreatívny
 • efektivita stretnutia – štrukturalizácia času a obsahu
 • potreby jednotlivca neblokujú skupinu – žiadny “problémoví” účastníci a produktívna skupinová dynamika