Hodnotenie či spätná väzba?

Spätná väzba aj hodnotenie môžu do firemného prostredia priniesť veľké kvalitatívne zmeny.
čom vlastne sú tieto dva pojmy?

Vhodné, ak riešite:

 • nastavovanie hodnotenia vo firme
 • kultúru spätnej väzby a učiacej sa
  organizácie

Počas prednášky sa dozviete:

 • ako sa dá pozerať na spätnú väzbu a aké sú
  princípy spätnej väzby
 • ako môže vyzerať hodnotenie a čo sa vo firemnom
  prostredí dá hodnotiť
 • ukážeme si niekoľko nástrojov na hodnotenie
 • na príkladoch si overíte, ako vnímate rozdiely
  medzi hodnotením a spätnou väzbou

Podujatím vás prevedie

Monika Novosádová

+420 725 407 580

monika.novosadova@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Monika Novosádová

+420 725 407 580

monika.novosadova@otvorenahra.sk

Pre koho:  HR a manažéri a manažérky

Počet účastníctva: 8 – 20

Trvanie: 2 hod

Forma: offline

Pre koho:

 Počet účastníctva:

Trvanie:

Forma:

HR a manažéri a manažérky

8 – 20

2 hod

offline