Kľúče k spolupráci

- ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje spoluprácu

Takmer v každej firme či na každom projekte sa rieši téma spolupráce. Často však len povrchne, čo môže viesť k unáhleným riešeniam. Firma dá zamestnancom manuál na dobrú spoluprácu a k tomu sa objedná zážitkový teambuilding. Efekt je spravidla zanedbateľný.

Vhodné, ak riešite:

  • úvod do tímovej spolupráce
  • praktické tipy a nástroje pre spoluprácu v tíme

Aby sme vedeli mať vplyv na kvalitu spolupráce,
potrebujeme porozumieť, ako vlastne funguje.

Aké úrovne kvality spolupráce poznáme, a čo
môžeme robiť, aby sme dosiahli na najvyššie?

Ktoré faktory vstupujú do hry a majú vplyv na
zlepšenie či zhoršenie spolupráce?

Akými konkrétnymi krokmi ich vieme ovplyvniť?

Podujatím vás prevedie

Mgr. Michal Šoltés

+421 907 190 747

michal.soltes@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Mgr. Michal Šoltés

+421 907 190 747

michal.soltes@otvorenahra.sk

Týmto a ďalším otázkam sa budeme venovať počas tejto interaktívnej prednášky.

Pre koho:  lídri a líderky, manažment, tímy

Kapacita prednášky: neobmedzene

Trvanie: 30 – 45 minút

Forma: offline/online

Pre koho:

 Kapacita prednášky:

Trvanie:

Forma:

 

lídri a líderky, manažment, tímy

neobmedzene

30 – 45 minút

offline/online