Kľúče k spolupráci

- ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje spoluprácu

Takmer v každej firme či na každom projekte sa rieši téma spolupráce. Často však len povrchne, čo môže viesť k unáhleným riešeniam. Firma dá zamestnancom manuál na dobrú spoluprácu a k tomu sa objedná zážitkový teambuilding. Efekt je spravidla zanedbateľný.

Aby sme vedeli mať vplyv na kvalitu spolupráce,
potrebujeme porozumieť, ako vlastne funguje.

Aké úrovne kvality spolupráce poznáme, a čo
môžeme robiť, aby sme dosiahli na najvyššie?

Ktoré faktory vstupujú do hry a majú vplyv na
zlepšenie či zhoršenie spolupráce?

Akými konkrétnymi krokmi ich vieme ovplyvniť?

Podujatím vás prevedie

Mgr. Michal Šoltés

+421 907 190 747

michal.soltes@otvorenahra.sk

Týmto a ďalším otázkam sa budeme venovať počas tejto interaktívnej prednášky.

Pre koho:

 Počet účastníctva:

Trvanie:

Online / offline:

Cena:

lídri a líderky, manažment, tímy

neobmedzene 

30 – 45 minút

offline aj online

pre firmu: na vyžiadanie

pre jednotlivca: 18€ s DPH

DPH85,- EUR bez DPH