Kmene 3021

Je rok 3021. Krajiny a národy zanikli. Technológia funguje len veľmi obmedzene. Čo sa udialo a ako svet kedysi vyzeral už hovoria len legendy.

Národy nahradili malé skupiny preživších, ktoré si vytvorili svoje vlastné presvedčenia, vieru a kultúrnu identitu.

Nikto nevie, koľko týchto skupín existuje.

Sú to Kmene 3021.

Život v tvojom kmeni ti prinesie zábavné chvíle aj náročné momenty plné skúšok a rozvoja. Otestuje tvoju schopnosť rozlúštiť šifry dávnych národov, prijať svoje miesto v kmeni pre jeho najväčšie blaho, či používať nepoznanú technológiu na znovuobjavovanie sveta – alebo dokonca svetov?

Teambuilding Kmene 3021 podporuje:

  • tímovú spoluprácu
  • adaptabilitu v tíme
  • kreatívne myslenie
  • logické myslenie
  • komunikačné zručnosti

Trvanie: 2 hod

Počet účastníkov: 15

Počet lektorov: 2

Online / offline: offline/online

Cena: firma: na vyžiadanie

Trvanie:

Počet účastníkov:

Počet lektorov:

Online / offline:

Cena:

2 hod

15

2

offline/online

firma: na vyžiadanie

5,- EUR bez DPH85,- EUR bez DP