Kronika - History line

  • Čo bolo dôvodom vzniku organizácie a neskôr vášho tímu?
  • Akým spôsobom slúži váš tím celku – organizácii / svetu?
  • Z akého miesta vystupuje váš tím v celej organizácii?
  • Ktoré miesto vo vašom tíme je prázdne?
  • Čo je toho príčinou a ako to vplýva na tím teraz?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme na teambuildingu spoločne hľadať odpovede.

Žijeme s ľuďmi – medzi ľuďmi. Žijeme v systémoch – živých organizmoch. Naše správanie a rozhodnutia nás vzájomne ovplyvňujú. Rovnako naše minulé rozhodnutia ovplyvňujú našu prítomnosť.

Kronika otvára priestor pre:

  • skúmanie vzťahov a vzorcov v tíme
  • zvedomenie si týchto vzorcov a prácu s nimi
  • odstúpenie (zoom-out) od situácii a pohľad na celok
  • pomenovanie kvalít tímu a jeho členky a členov

Teambuilding Kronika vychádza zo systemického prístupu – pohľad na celok (tím, organizácia) ako na systém s vlastnými princípmi a mechanizmami.

Trvanie: 3 – 4 hod

Počet účastníkov: 15

Počet lektorov: 2

Online/offline: offline/online

Cena: firma: na vyžiadanie

Trvanie:

Počet účastníkov:

Počet lektorov:

Online / offline:

Cena:

3 – 4 hod

15

2

offline

firma: na vyžiadanie

5,- EUR bez DPH85,- EUR bez DPH