Motivácia v práci

- ako to môže vyzerať

Čoraz viac sa vo firemnom prostredí objavuje otázka ako podporiť motiváciu zamestnancov a zamestnankýň. Niektoré veci z vedúcej pozície ovplyvniť dokážeme, niektoré nie.

Podujatím vás prevedie

Monika Novosádová

+420 725 407 580

monika.novosadova@otvorenahra.sk

Počas školenia sa:

 • dozviete, aké sú rôzne koncepčné pohľady na
  motiváciu
 • si pomenujeme možnosti podpory zamestnankýň
  a zamestnancov pri hľadaní vlastnej motivácie
 • aké aspekty vo firemnom prostredí a kultúre
  motiváciu posilňujú a aké nie
 • si vyskúšate vedenie rozhovoru o motivácii
 • budete analyzovať situáciu vo vašej firme

Pre koho:

 Počet účastníkov:

Trvanie:

Online / offline:

Cena:

HR manažéri a manažérky, vedúci pracovníci a pracovníčky

12 – 15

1,5 dňa (3×4 hodiny)

offline

firma: na vyžiadanie

jednotlivec: 430€ bez DPH