Práca so zmenou

- nespomaľuj, adaptuj sa, užívaj si to.

3, 2, 1, … Zmena

Inovácie so sebou prinášajú zmeny a neustály pokrok. Tieto zmeny častokrát neovplyvňujú len ľudí čo ich zavádzajú no zvyknú sa dotýkať viacerých strán. Pri nezvládnutí procesu sa môžu objaviť konflikty, hádky dokonca až odpor ku zmene.

Objavte ako mať zdravý vzťah so zmenami a ako nastaviť proces pri zavádzaní zmien ktorí
podporí všeobecné pochopenie všetkých zainteresovaných strán.

Vhodné, ak riešite:

 • adaptabilitu tímu a ľudí vo firme
 • prácu so stresom zamestnancov
 • agilný prístup

Na workshope sa dozviete:

 • ako prebieha zmena a ako napomôcť ku jej
  pokojnejšiemu prijatiu
 • metódy na zníženie stresu spojeného so
  zmenami, aby sme ti pomohli lepšie zvládať
  výzvy, ktoré môžu nastať pri procese adaptácie.
 • ako vytvoriť priestor v ktorom sú zainteresované
  strany aktívnym článkom pri procese zmeny

Podujatím vás prevedie

Soňa Veselovská

+421 907 485 554

sona.veselovska@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Soňa Veselovská

+421 907 485 554

sona.veselovska@otvorenahra.sk

Pre koho:  lídri, manažéri, projektoví manažéri, proaktívni ľudia

Kapacita workshopu: 8 – 16

Trvanie: 3 hod

Forma: offline/online

Pre koho:

 Kapacita workshopu:

Trvanie:

Forma:

 

lídri, manažéri, projektoví manažéri, proaktívni ľudia

8 – 16 

3 hod

offline/online


 5,- EUR bez DPH85,- EUR bez DPH