Psychologicky bezpečné prostredie v práci

Čo všetko potrebujeme zvážiť pri vytváraní psychologicky bezpečného prostredia?

A čo to vlastne je?

Vhodné, ak riešite:

  • podporu inklúzie a diverzity vo firme
  • nastavovanie firemnej kultúry, rozvoja a vzdelávania
  • ľudskú internú komunikáciu

Stále viac sa v HR a vzdelávacích kruhoch rieši téma psychologicky bezpečného prostredia. Je to totiž jeden z kľúčových aspektov podpory inklúzie a diverzity tímov a tvorby produktívneho pracovného prostredia.

Téma bezpečného prostredia vie byť veľmí široká aj hlboká. Preto sme pripravili seba-skúsenostný workshop, na ktorom má účastníctvo priestor zažiť a zamyslieť sa nad:

  • vlastným postojom a prístupom k bezpečiu
  • rozdielom medzi komfortom a bezpečím
  • … a prečo je nekomfort potrebný a prínosný
  • aspektami psychologického bezpečia
  • čo všetko ho môže vytvárať a meniť
  • tým, ako s ním súvisí: jazyk, identita, kultúra…
  • štyrmi rozdielmi (link: bio-psycho-socio-spiritual) pri tvorbe bezpečného prostredia vo firme

Pre viac info, kontaktuj

Mgr. Juraj Víg

+421 902 427 761

juraj.vig@otvorenahra.sk

Pre koho:

 Kapacita ľudí:

Trvanie:

Forma:

 

ľudia z HR a L&D, ľudia z internej komunikácie, lídri a líderky

12 ľudí

4 hod

offline

5,- EUR bez DPH85,- EUR bez DPH