Inšpiruj sa našou ponukou, ktorú ti upravíme na mieru vašej situácii

Rozvoj na mieru

Náš prístup

 • Ide nám o zmysel a užitočnosť
  • vzdelávame, aby sme pomohli a vyriešili situáciu
 • Podporujeme rôznorodosť
  • ponúkame alternatívy a rôzne nástroje
 • Prispôsobujeme aktivity aktuálnym potrebám skupiny/firmy aj jednotlivcov
 • Účastníctvo je pre nás partnermi/kami vo vzdelávaní
  • zodpovednosť je spoločná
 • Odborne a s ohľadom na etické princípy
   • adaptujeme naše aktivity na základe najnovších poznatkov
 • Učíme to, čo žijeme a chceme žiť
 • Pracujeme s kompetenciami
   • postoje sú pre nás prvým krokom k rozvoju

Ako pracujeme v krokoch

1. kontakt a mapovanie – pred každým školením mapujeme situáciu vo firme a v skupine, ktorú budeme školiť, aby sme vedeli navrhnúť funkčné riešenie. 

2. navrhnutie riešenia – predstavíme nami zvolený najefektívnejší spôsob riešenia súčasnej situácie 

3. realizácia – dohodneme si termíny realizácie 

4. vyhodnotenie a oslava – vyhodnotíme, či riešenie naplnilo vytýčené ciele 

 

Kontaktuj nás