Sebareflexia a kritické myslenie

- ako nepodľahnúť falošnej predstave o sebe aj o svete

Rozhodovanie o tom čo uprednostniť, čo je pre mňa dobré a čomu mám venovať pozornosť vie byť vyčerpávajúce. Uľahčiť vám to vie kritické myslenie v spojení so sebapoznaním.

Pochopenie vlastných hodnôt a vízie tvorí základ pre zmysluplné rozhodovanie. Kombinácia sebareflexie s kritickým myslením ti poskytne schopnosť nezávisle zhodnocovať informácie, prehlbovať vnímanie svojich cieľov a efektívne riešiť výzvy.

Vhodné, ak riešite:

  • budovanie učiacej sa organizácie
  • rastové nastavenie mysle vo firme

Na workshope sa dozviete:

  • ako skúmať svoje vlastné hodnoty a ciele
  • akými rôznymi formami vieme reflektovať
  • ako prepojiť sebapoznanie a kritické myslenie
  • ako za pomoci sebareflexie robiť rozhodnutia
    ktoré sú v súlade s vlastnými hodnotami a
    víziami

Podujatím vás prevedie

Soňa Veselovská

+421 907 485 554

sona.veselovska@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Soňa Veselovská

+421 907 485 554

sona.veselovska@otvorenahra.sk

Pre koho:  lídri, manažéri, projektoví manažéri, proaktívni ľudia

Kapacita workshopu: 8 – 16

Trvanie: 3 hod

Forma: offline/online

Pre koho:

 Kapacita workshopu:

Trvanie:

Forma:

 

lídri, manažéri, projektoví manažéri, proaktívni ľudia

8 – 16 

3 hod

offline/online

,- EUR bez DPH85,- EUR bez DPH