Spolupráca v tíme

SpoluPRÁCA v tíme je trojdňové školenie určené pre ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti tímovej spolupráce. Pozrieme sa na to, čo je dôležité pri spolupráci pre vás osobne; ako to môže ovplyvňovať vaše správanie a očakávania od ostatných aj ako podporovať motiváciu v tíme.

Vhodné, ak riešite:

 • efektívne fungovanie v tíme
 • praktické nástroje na spoluprácu
 • problémy v tímoch

Po absolvovaní školenia:

 • získate nástroje na lepšiu orientáciu vo vašom
  tíme,
 • dokážete rozoznať trecie plochy v tíme, ako o nich
  komunikovať,
 • zvládnete riešiť potenciálne konflikty a hľadať
  spoločné riešenia.

Podujatím vás prevedie

Bc. Monika Novosádová

+420 725 407 580

monika.novosadova@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Bc. Monika Novosádová

+420 725 407 580

monika.novosadova@otvorenahra.sk

Témy školenia:

 • Čo odlišuje skupinu a tím
 • Ideálny tímový hráč/tímová hráčka
 • Model 3P a ako ho využiť v tímovej spolupráci
 • Role v tíme, skupinová dynamika
 • Riešenie konfliktov a komunikácia
 • Motivácia
 • Spoluzodpovednosť v tíme

Pre koho: 

 • začinajúci a budúci lídri a líderky
 • HR manažéri a manažérky
 • majitelia a konatelia firmy
 • talentovaní a proaktívni ľudia vo firme

Kapacita školenia: 10 – 15

Trvanie: 3 dni (24 hod)

Forma: offline

 Pre koho:

 

 

Kapacita školenia:

Trvanie:

Online / offline:

 

 • začinajúci a budúci lídri a líderky
 • HR manažéri a manažérky
 • majitelia a konatelia firmy
 • talentovaní a proaktívni ľudia vo firme

10 – 15

3 dni (24 hod)

offline

EUR bez DPH85,- EUR bez DPH