Úvod do vizuálneho myslenia

- na porady aj obchodné stretnutia

Trpíme pretlakom informácií. Infografiky a vizuálna podpora komunikácie nám pomáhajú efektívnejšie spracovať informácie.

Vizuálne myslenie je prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. My všetci myslíme vizuálne. Niektorí viac, iní menej. Aktívnym používaním vizuálneho myslenia zlepšujeme svoju schopnosť komunikovať s ostatnými a vytvárame perfektné
podhubie pre lepšie zapamätanie si informácií.

Podujatím vás prevedie

Mgr. Juraj Víg

+421 902 427 761

juraj.vig@otvorenahra.sk

Ciele workshopu

 • Porozumieť vizuálnemu mysleniu – efektívne
  vizuálne vedenie porád a stretnutí, ako funguje
  ľudský mozog, prečo je dôležité myšlienky
  vizualizovať.
 • Objaviť svoju schopnosť kresliť – “Ale ja neviem
  kresliť.” Toto si myslíme skoro všetci. Cieľom
  workshopu je zbaviť sa strachu a zistiť, že
  kreslenie je ľahšie, ako sa zdá.

Pre koho:

 

Počet účastníkov:

Trvanie:

Online / offline:

Cena:

ľudia, ktorí predávajú myšlienky aj produkty/ 

ľudia, ktorí vedú stretnutia a porady

8 – 12 

4 hod

offline

firma: na vyžiadanie

jednotlivec: 143€ bez DPH 5,- EUR bez DPH85,- EUR bez D