Vizuálna facilitácia:
Kreslenie nie je len pre deti

Vizuálna facilitácia stretnutia podporuje:

 • vzájomnú komunikáciu medzi účastnictvom
 • zapojenie a kreativitu účastníctva
 • zapamätanie výstupov stretnutia

Čo vám ponúkame:

Vizuálnu (alebo grafickú) facilitáciu stretnutia:

 • Sprevádzanie a zaznamenávanie skupinového procesu s pomocou grafických prvkov a ilustrácii
 • Záznam kľúčových myšlienok, tém a postrehov
 • Posilnenie vzájomného porozumenia v témach
 • Pretvorenie abstraktných myšlienok do jasných a jednoduchých symbolov

Vizuálny záznam (graphic recording):

 • Vhodný na konferencie a väčšie vzdelávacie stretnutia a prednášky
 • Kreslenie naživo
 • Kreslenie (zaznamenávanie) procesu, dôležitých myšlienok a diskusií
 • Transformácia do vizuálnych máp a plagátov
 • Vizuálny výstup je vhodný ako “handout” pre účastníctvo aj ako “fotostena” na propagačné účely
 

Naša vizuálna facilitácia nie je len o kreslení, je o skvelom spôsobe, ako pretvárať myšlienky do jasnej a zapamätateľnej formy.