Začinajúci líder aj líderka

Dvojfázové školenie (2 x 2 dni) určené pre začínajúcich aj budúcich lídrov, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti vedenia tímu a komunikácie.

Vhodné, ak riešite:

 • ako podporiť a aké všetky kompetencie
  potrebujú noví lídri a líderky vo firme
 • úvod do témy autentického líderstva

Školenie ti pomôže stať sa lídrom, ktorý:

 • dokáže asertívne a ľudsky komunikovať aj v náročných
  situáciách
 • vytvára bezpečné prostredie a podporuje samostatnosť
  ľudí v tíme
 • vytvára a vedie výkonné tímy pri zachovaní ľudskosti
 • spoluvytvára bezpečné prostredie a rozvíja talent ľudí v
  tíme
 • inšpiruje ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti
 • spoznáva vnútornú motiváciu ľudí a vie s ňou pracovať
 • podporuje tím k spoločnému učeniu – má rastový
  “mindset”
 • s klientom/zákazníkom hľadá win-win riešenia

Podujatím vás prevedie

Mgr. Juraj Víg

+421 902 427 761

juraj.vig@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Mgr. Juraj Víg

+421 902 427 761

juraj.vig@otvorenahra.sk

Pre koho:  začínajúci a budúci lídri a líderky

Kapacita školenia: 6 – 12

Trvanie: 2 x 2 dni (12 hod)

+ individuálna práca medzi stretnutiami

Forma: offline

Pre koho:

 Kapacita školenia:

Trvanie:

 

Forma:

 

začínajúci a budúci lídri a líderky

6 – 12 

2 x 2 dni (12 hod) 

+ individuálna práca medzi stretnutiami

offline

 

,- EUR bez DPH85,- EUR bez DPH