Systemický prístup

- zmena začína akceptovaním sveta takého, aký je.

Na pracovný tím sa môžeme pozerať ako na zhluk jednotlivcov alebo ako na samostatný organizmus. Jednotlivci sa správajú inak ako tím – celok. Rodina, komunita, tím, firma či organizácia: toto sú najčastejšie systémy, ktorých bývame súčasťou. Žijeme v systémoch – živých organizmoch. 

Systemický prístup sa pozerá na celok a dynamiky v ňom.  Zvedomiť si tieto dynamiky nám pomáha vidieť čo potrebuje celok a pracovať s ním tak, aby všetky jeho časti mohli dobre fungovať.

Systemický prístup ťa prevedie aj týmito otázkami:

 • Aký je aktuálny stav a čo potrebuje celok (firma/tím)? Ako sa k tomu dá postaviť?
 • Čo bolo kedysi užitočné a dnes už nie je – a čo s tým?
 • Čo bolo skutočným dôvodom vzniku organizácie / tvojho tímu a ako to teraz ovplyvňuje realitu?
 • Akým spôsobom prispieva tvoj tím celku – organizácii / svetu?

Kde môžeš systemický prístup zažiť?

 • podujatie pre verejnosť: Systemické konštelácie
 • systemický koučing a konzultácie – stretnutia 1:1
 • tímové konštelácie – teambuilding (v pravom slova zmysle) a tímový systemický koučing
 • systemické intervencie s vedením firmy a tímom

Čo ti systemický prístup prinesie?

Zmena začína akceptovaním sveta takého, aký je.

 • reflexia minulých udalostí a zmien a ich integrácia
 • pohľad na vzťahy, súvislosti a dynamiky vo firme/tíme alebo v životnej situácii
 • odstúpenie (zoom-out) od situácii a iný pohľad
 • porozumenie problému a prístupom k nemu
 • spojenie sa s tým, čo je – nie hľadanie toho, čo môže byť

Systemické konštelácie

Otvorený workshop každý tretí utorok v mesiaci.

 • Znovu robím to, čo robiť nechcem.
 • Stále mám problém s ním či ňou – kolegom, šéfkou, manželom, klientkou, …
 • Neviem si rady s touto situáciou / mojim tímom.

Ak sa stotožňuješ s nejakým z týchto výrokov, príď vyskúšať tento workshop.

“Systemické konštelácie” sú priestor, ktorý ti ponúka možnosť pozrieť sa na svoje pracovné aj osobné témy v bezpečnom a uvoľnenom prostredí.

Ako to máš aktuálne ty? Stagnuješ, nevieš sa pohnúť z miesta – prípadne sa motáš v kruhu a nevieš ako z neho? Poď si vyskúšať dať svoje myšlienky von z hlavy a pozrieť sa na to “z odstupu”.

KEDY, KDE a AKO?

Každý tretí utorok v mesiaci 17:00 – 20:00, u nás v Otvorenej Hre (Hattalova 12B, Bratislava).

 • 18. 06. 2024
 • 16. 07. 2024
 • 20. 08. 2024
 • 17. 09. 2024
 • 15. 10. 2024
 • 12. 11. 2024
 • 17. 12. 2024

Podujatím vás prevedie

Mgr. Juraj Víg

+421 902 427 761

juraj.vig@otvorenahra.sk

Podujatím vás prevedie

Mgr. Juraj Víg

+421 902 427 761

juraj.vig@otvorenahra.sk

Konštelácie sú využívané od psychiatrov a terapeutov (odborníkov) až po laickú verejnosť. Kvôli tomu sa o metóde šíri spektrum názorov – niektoré ju chvália pre jej širokú využiteľnosť, iné ju odsudzujú pre jej nevedecký prístup. Pre nás je to metóda na reflexiu a priestor na osobný rast, nie skupinovou psychoterapiou.

Kedy konštelácie nie sú vhodné?

 • Ak prežívaš akútnu krízu, alebo máš nedávno za sebou náročnú až traumatickú skúsenosť.
 • Ak si pod vplyvom silných liekov, drog, alkoholu.
 • Ak trpíš vážnym duševných ochorením.
 • Ak chceš riešenie pre druhú osobu.

 

VSTUPNÉ:  30 €

alebo dobrovoľné vstupné nad 30 €

 

PLATBA:

 • V hotovosti na mieste
 • alebo prevodom: SK1983300000002301064306
  • Do správy napíš: dar

Ďakujeme a tešíme sa na teba 🙂

Registrácia je možná najneskôr deň pred konaním podujatia!

Všetkým zaregistrovaným pošleme v deň akcie mailom pripomenutie a informácie, kde nás nájdete.